หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 15 งาน

1. เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดต่างประเทศ

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ประสานงานระหว่าง พนักงานขายตลาดต่างประเทศ กับฝ่ายผลิต
2. คอยติดตามงานตั้งแต่กระบวนการผลิต - ส่งอ
วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000 บาท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. เจ้าหน้าที่ รปภ. หญิง

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ตรวจการเข้าออกของพนักงาน อาคารสถานที่ พร้อมรายงายความผิดปกติต่อผู้บังคับบัญชา เพือป้องกันการสูญหา วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. ช่างประกล่อง

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

ควบคุม ตั้งเครื่องปะ และดำเนินการปะกล่องที่ได้รับมาจากการปั๊ม รวมทั้ง
ทำการสุ่มตรวจสอบการปะกล่องว่า
วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. พนักงานขับรถส่งสินค้า จำพวกหนังสือ, นิตยสาร และสื่อสิ่งพิมพ์

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ขับรถส่งผลิตภัณฑ์สินค้า ประเภท สิ่งพิมพ์ในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
2. ตรวจสอบเครื่องยนต์เบื้องต้
วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา 4
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง(ด่วนมาก)

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

- รับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง
- รับสมัครงาน นัดพบแรงงาน
- สัมภาษณ์ผู้สมัครงาน
- ติดต่อหน่วยงานราชการ
วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.จัดทำรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ
2.จัดทำรายงาน จปว.ทุกไตรมาส และส่งเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง
3.
วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ และความสามารถ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย
2. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข
3. สรุปเปรียบเทียบราคาเพื่อเสนอพิจารณา
4.
วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่เพลท

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่เพลท
- รับผิดชอบในขั้นตอนการ Output เพลท
- ตรวจสอบคุณภาพเพลท
- จัดส่งเพลทเข้ากระบวนการ
วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. หัวหน้า QA/QC

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

- จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง ระเบียบและวิธีการทำงาน ในการประกันและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนต่างๆ
-
วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเพลท (QC Plate), แสกนเนอร์ และเจ้าหน้าที่ แมคอินทอช

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพเพลท
- รับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจรับเพลท ตัวอย่างงาน
- ตรวจสอบคุณภาพเพลทที่
วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ และประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและสำหรับพัฒนาระบบ
2.ออกแบบหน้าจอการใช้งาน
วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน 20,000 - 35,000
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Account Executive (พนักงานขายงานในประเทศ)

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

- การขายงานพิมพ์
- ด้านสื่อโฆษณา
วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่สอบเทียบ และควบคุมคุณภาพ

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

1.ดำเนินการตรวจสอบและบันทึกผลการตรวจสอบรับเข้าเครื่องมือวัด 2.จัดทำและปรับปรุงประวัติ, CODE เครื่องม วันที่ 22 ส.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์ และความสามารถ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาดในะเทศ

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

- บุคลิกดีและมีความกระตือรือร้นในหน้าที่ วันที่ 21 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. Account Executive (พนักงานขายงานต่างประเทศ)

บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)

1. ติดต่อ และสื่อสารกับลูกค้าต่างประเทศ
2. ประสานงานระหว่างลูกค้า และฝ่ายผลิต
3. ดูแล account ลูกค
วันที่ 21 ส.ค. 2557
อัตรา 3
เงินเดือน 20,000 - 30,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , สถานที่ท่องเที่ยว , การเดินทาง , รีวิวโรงแรม , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี